sloneczna_18_1.jpg      sloneczna_18.jpg

                     

 

Witamy  na stronie świetlicy szkolnej
działającej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie.

 

     Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00.  

 

Świetlica prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 27 jest placówką przeznaczoną w szczególności : 

  • dla uczniów rodziców (opiekunów) pracujących,
  •  dla uczniów z rodzin niepełnych (rodzic/opiekun pracuje),
  •  dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, bez względu na to czy rodzice pracują.

 

Jeżeli dziecko nie spełnia wyżej wymienionych warunków, rodzice (opiekunowie) w szczególnych okolicznościach  mogą do Dyrektora Szkoły złożyć podanie  o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Szkoła dysponuje dwoma oddziałami świetlicy:

 

  • W roku szkolnym 2023/2024 dzieci uczęszczające do klas I oraz klasy II B i II D mają swoją świetlicę (sala 08)  na poziomie -1 (na końcu korytarza za szatniami)

 

  • Dzieci z klasy II A, IIC i II E oraz wszystkie klasy III i IV mają swoją świetlicę na parterze (obok stołówki szkolnej) w sali 63. 

 

 

                   mms_img1735810366.jpg              mms_img1431710008.jpg