imag0327.jpg             mms_img-1803570800.jpg

 

Witamy  na stronie świetlicy szkolnej
działającej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie.

 

     Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.  

 

Świetlica prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 27 jest placówką przeznaczoną dla uczniów klas I-IV, a w szczególności : 

  • dla uczniów rodziców (opiekunów) pracujących,
  •  dla uczniów z rodzin niepełnych (rodzic/opiekun pracuje),
  •  dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, bez względu na to czy rodzice pracują.

 

Jeżeli dziecko nie spełnia wyżej wymienionych warunków, rodzice (opiekunowie) w szczególnych     okolicznościach  mogą do Dyrektora Szkoły złożyć podanie  o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

 

        Szkoła dysponuje dwoma oddziałami świetlicy:

  • W roku szkolnym 2017/2018 dzieci uczęszczające do klas I oraz klas II (z wyjątkiem IIb) mają swoją świetlicę (sala 08)  na poziomie -1 (na końcu korytarza za szatniami)
  • Dzieci z klasy IIb oraz wszystkie klasy III oraz IV mają swoją świetlicę na parterze (obok stołówki szkolnej) w sali 63. 

 

 

Uwaga! W godzinach 6:30 – 7:00 dzieci objęte opieką świetlicy przebywają wspólnie w sali 63. Od godziny 7:00 do 17:00 świetlice działają osobno.

 

 

                   mms_img1735810366.jpg              mms_img1431710008.jpg