Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

 

      Zapisy do świetlicy szkolnej odbywać się będą w dniach:

 

  • 31 sierpnia 2021r. w godzinach     8:00 – 10:00

                                                                oraz    16:00 – 18:00

 

  • 1 września 2021r. w godzinach    8:00 – 12:00

 

          Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy SP 27 można pobrać ze szkolnej portierni lub ze strony inernetowej świetlicy (zakładka karta zapisu).

 

   Wypełnioną kartę zapisu dziecka oraz zaświadczenia z pracy o zatrudnieniu obojga rodziców (lub własnoręcznie napisane oświadczenia) proszę dostarczyć  w wyznaczonym terminie do wychowawców świetlicy. (Bardzo prosimy o składanie tylko kompletu dokumentów, czyli karta zapisu + zaświadczenia lub oświadczenia o zatrudnieniu).

 

   Przypominamy, że zapisu dziecka do świetlicy dokonuje się na rok szkolny, więc nawet jeśli dziecko już korzystało ze świetlicy w poprzednim roku, zapisu trzeba dokonać na nowo, wraz z kompletem  aktualnych dokumentów.

 

   Dziękujemy

   Wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

 

     sloneczna_18_1.jpg      sloneczna_18.jpg

                     

 

Witamy  na stronie świetlicy szkolnej
działającej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie.

 

     Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.  

 

Świetlica prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 27 jest placówką przeznaczoną w szczególności : 

  • dla uczniów rodziców (opiekunów) pracujących,
  •  dla uczniów z rodzin niepełnych (rodzic/opiekun pracuje),
  •  dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, bez względu na to czy rodzice pracują.

 

Jeżeli dziecko nie spełnia wyżej wymienionych warunków, rodzice (opiekunowie) w szczególnych     okolicznościach  mogą do Dyrektora Szkoły złożyć podanie  o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Szkoła dysponuje dwoma oddziałami świetlicy:

 

  • W roku szkolnym 2020/2021 dzieci uczęszczające do klas I oraz klas II A i II B mają swoją świetlicę (sala 08)  na poziomie -1 (na końcu korytarza za szatniami)
  • Dzieci z klasy II C, II D oraz wszystkie klasy III i IV mają swoją świetlicę na parterze (obok stołówki szkolnej) w sali 63. 

 

 

 

                   mms_img1735810366.jpg              mms_img1431710008.jpg