Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 dobrowolna wpłata na rzecz świetlicy wynosi 100 zł.

   Dane do przelewu:

   Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 27  w Krakowie

   numer konta:  76 1090 2053 0000 0001 4671 7166

   W tytule prosimy wpisać: imię, nazwisko dziecka oraz   klasę.

   Zebrane pieniądze w całości wykorzystywane są na potrzeby dzieci (zakup zabawek, gier, nagród,  artykułów plastycznych oraz wszelkich materiałów potrzebnych do urozmaicenia i uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć).

 

   Prosimy również o przyniesienie paczki ręczników papierowych.

                                                                        Dziękujęmy
 

 

     sloneczna_18_1.jpg      sloneczna_18.jpg

                     

 

Witamy  na stronie świetlicy szkolnej
działającej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie.

 

     Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.  

 

Świetlica prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 27 jest placówką przeznaczoną w szczególności : 

  • dla uczniów rodziców (opiekunów) pracujących,
  •  dla uczniów z rodzin niepełnych (rodzic/opiekun pracuje),
  •  dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, bez względu na to czy rodzice pracują.

 

Jeżeli dziecko nie spełnia wyżej wymienionych warunków, rodzice (opiekunowie) w szczególnych     okolicznościach  mogą do Dyrektora Szkoły złożyć podanie  o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Szkoła dysponuje dwoma oddziałami świetlicy:

 

  • W roku szkolnym 2020/2021 dzieci uczęszczające do klas I oraz klas II A i II B mają swoją świetlicę (sala 08)  na poziomie -1 (na końcu korytarza za szatniami)
  • Dzieci z klasy II C, II D oraz wszystkie klasy III i IV mają swoją świetlicę na parterze (obok stołówki szkolnej) w sali 63. 

 

 

 

                   mms_img1735810366.jpg              mms_img1431710008.jpg